Op vrijdag 13 april 2012 heeft het bestuur van SJN deelgenomen aan de bijeenkomst Positief Jeugdbeleid van de VNG. Bij aanvang hebben wij voor de aanwezigen een presentatie gehouden over SJN, haar ontstaan en haar activiteiten. In parallelsessies hebben we deelgenomen aan onderwerpen over jongerenparticipatie en zijn er een aantal contacten gelegd.

De aanwezige ambtenaren en bestuurders hebben zich positief uitgesproken over ons initiatief en hebben met ons gesproken over de vormen van jongerenparticipatie en hoe wij ze daarmee kunnen helpen. In de nabije toekomst zullen we dat natuurlijk laten weten via deze website.